Kyosei

Kyosei е корпоративна филозофија на Канон и лежи во срцето на нашата марка, деловно работење и спонзорски активности. Kyosei е јапонски збор што значи да се живее и работи заедно за општо добро - принцип кој е прифатен од страна на сите вработени во компанијата Канон. Тој ја обликува нашата мисија и нашите вредности, начинот на кој ние се оденесуваме кон луѓето и го водиме нашето работење.

Japanese Kyosei symbol

Надвор од активностите на нашата компанија, филозофијата Kyosei влијае на начинот на кој работиме во рамките на пошироката заедница и со организациите ширум светот. Ние веруваме дека да се биде добар корпоративен граѓанин е од најголемо значење, и се грижиме како нашите активности влијаат на нашите купувачи, вработени, партнери и светот околу нас.

spacer
					image

За Канон

Филозофија
Canon ширум светот
Canon во Европа
Counterfeit
Canon WWF Conservation Partner