G1_X_Mark_II

Canon и Црвениот крст

Заедно придонесуваме за подобрување на животот на децата од ранлива категорија во Европа.

Нашата соработка со Црвениот крст е еден од начините на кои ја реализираме нашата корпоративна филозофија Kyosei - „Заеднички живот и работа за доброто на сите“. Заедно придонесуваме за подобрување на животот на децата од ранлива категорија во Европа и им стоиме на располагање доколку имаат некаква потреба. Им пренесуваме хуманитарни вредности и ги учиме животни вештини за да им помогнеме да си создадат подобра иднина.

Локални проекти што сме ги поддржале: 

  • Учење деца и млади на вештини што можат да им го спасат животот
  • Обезбедување психосоцијална поддршка и советување
  • Промовирање еднаквост на половите
  • Предавања за безбедност на патиштата

Од 2006 година досега, Canon Europe и Canon National Sales Offices во Европа донирале повеќе од 4,3 милиони евра во Црвените крстови во Европа и допреле до милион деца и млади низ цела Европа.

Canon donation to the European Red Cross Societies