PowerShot A1100 IS More Technical Information

PowerShot A1100 IS and PowerShot A2100 - More Technical Information [PDF, 36 KB]
Download PowerShot A1100 IS specification sheet [PDF, 62 KB]
spacer
					image
Информации
Библиотека за слики
Изданија од печатот
Корпоративни новости
Новости за деловни производи за обработка на слика
Новости за кориснички производи за обработка на слика
Новости за Canon Inc