Océ VarioPrint i300
Спецификации

Детални спецификации

Технологија

Технологија за печатење

Инк-џет, Océ на барање, пиезоелектрична

Мастило

Пигментно мастило базирано на вода од Océ

Големина на капки

Различно, на повеќе нивоа

Брзина на печатење (слики/мин.)

VarioPrint i300: 300 A4 слики / 152 A3 слики двострано 

VarioPrint i300: 150 A4 слики / 81 A3 слики еднострано 

VarioPrint i200: 200 A4 слики / 108 A3 слики двострано 

VarioPrint i200: 150 A4 слики / 81 A3 слики еднострано

Специјална брзина (слики/мин.)

VarioPrint i300: 200 A4 слики / 106 A3 слики двострано 

VarioPrint i300: 150 A4 слики / 81 A3 слики еднострано 

VarioPrint i200: 150 A4 слики / 80 A3 слики двострано 

VarioPrint i200: 150 A4 слики / 81 A3 слики еднострано

Работен циклус

1.000.000 – 10.000.000 A4 слики/месечно

Резолуција на печатење

600x600 dpi со повеќе нивоа (1200 dpi детектирано)

Хартија

Тежина на хартија

60–300 gsm

Подлоги

Необложени, обработени за инк-џет, обложени за инк-џет, офсет необложени, офсет обложени, картички, NCR

Стандардна конфигурација

1 модул за внес на хартија (PIM), стандарден PIM или PIM Flex XL 

1 една единица за редење со висок капацитет

Големини на хартија

203 x 203mm - 488 x 320mm

178 x 254mm (со изборен водич)

203 x 203 mm - 350 x 500 mm со PIM Flex XL

Капацитет за хартија

4.600 листови A4 (80 gsm) со еден PIM 

9.200 листови A4 (80 gsm) со два PIM 

13.800 листови A4 (80 gsm) со три PIM 

23.400 листови A4 (80 gsm) со три PIM и два фаха за хартија

Стандарден модул за внес на хартија (PIM)

Фах за хартија

2 x 600 листови, 2 x 1700 листови (80 gsm) - стандардна конфигурација

2 x 600 листови, 2 x 3300 листови A4 (80 gsm) со два фаха за хартија

Стандарден капацитет на хартија

4600 листови (стандардна конфигурација)

7800 листови A4 со два фаха за хартија

Големини на хартија

203 x 203 mm - 488 x 320 mm

178 x 254 mm (со изборен водич)

Димензии (Ш x Д x В)

987 x 1015 x 1040 mm

Тежина

240 kg

Модул за внес на хартија Flex XL

Фах за хартија

2 x 600 листови, 2 x 1650 листови (80 gsm)

Стандарден капацитет на хартија

4500 листови

Големини на хартија

Фах 1 и 2: 203 x 203 mm - 488 x 320 mm

Фах 3 и 4: 203 x 203 mm - 350 x 500 mm

Димензии (Ш x Д x В)

987 x 1015 x 1040 mm

Тежина

240 kg

Единица за редење со висок капацитет

Редење

2 x 3.000 листови (80gsm) по единица за редење

Димензии (Ш x Д x В)

899 x 745 x 1040 mm

899 x 1250 x 1040 mm со изваден фах за редење

Тежина

Празен 140 kg, полн 300 kg

PRISMAsync контролор

Мрежно поврзување

2 x 10 gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T)

TCP/IP (LPR /LPD, лежиште 9100), статичка IP / автоматска IP (DHCP), IPv4, IPv6 (само во режим за печатење документи)

Јазици за опис на страница

PDF 1.7 (Extension Level 3), PDF-X (поддршка за APPE 3.x RIP), PDF/VT (Level 1), Postscript, PPML 2.2, IPDS IS/3

Проследување задачи

lpr, автоматски папки преку WebDAV, Socket (проследување), JDF/JMF, IPP 2.0

Протоколи

SNMP v1, SNMP v3, ресурси на централен уред MIB, MIB II, печатач MIB, следење на задачи MIB, управување со задачи MIB (делумно)

База на податоци за бои во точка

PANTONE+ Solid (обложени и необложени), PANTONE GOE (обложени и необложени), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (обложени и необложени)

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ*

Осигурувач за поврзување

230/400 VAC, 100 A; 100-240 VAC, 13-20 A; 200-240 VAC, 13-20 A

Потрошувачка на енергија - печатење

21 kW

Потрошувачка на енергија - неактивност

13 kW

Потрошувачка на енергија - мирување

3 kW

Компресиран воздух

5-12 бари, сув и без масло

Вода за пиење

Максимален притисок од 8 бари, 1 - 40°C

Температура во

опкружувањето

Оптимален опсег од 20 до 26°C

Влажност

Оптимален опсег од 30–50%

Шум при работа

Печатење 73 dB, режим на подготвеност 61 dB

ФИЗИЧКИ ПОДАТОЦИ*

Должина × Широчина x Висина

8.800 × 2.750 x 2.400 mm

Тежина

Приближно 7.000 kg

Галантерија

Печатач

ColorGrip

MICR

Фах за хартија

Втор и трет модул за внес на хартија, стандарден PIM или PIM Flex XL

Два фаха за хартија

Единица за редење со висок капацитет

Втора единица за редење со висок капацитет

Powerlift

Внатрешна завршна обработка

DFD интерфејс

SFD интерфејс

PRISMAsync

DPlink

Инструмент табла PRISMAlytics

* Дадени се физички податоци и податоци за потрошувачката на енергија за стандардна конфигурација што содржи еден модул за внес на хартија и една единица за редење со висок капацитет