Сè-во-едно канцелариски печатачи во боја

i-SENSYS MF832Cdw

Спецификации

Спецификации

 • Големи брзини на печатење

  Еднострано печатење со 38 стр./мин. во A4-формат

 • Брзо скенирање

  Брзини на скенирање до 150 слики/мин.

 • Безжично поврзување

  Поддршка за Microsoft Universal Print

 • Интуитивни контроли

  LCD-екран на допир од 7 инчи

 • Оригинален тонер од Canon

  Висококвалитетни и компактни картриџи со тонер

 • Далечинско управување

  Автоматизирана функција eMaintenance за уредите поврзани во мрежа

 • Печатење од мобилни уреди

  Компатибилност со Android и iOS

Детални спецификации

Општи спецификации

Спецификации за печатење

Спецификации за копирање

Спецификации за скенирање

Спецификации за факс

Работа со медиуми

Интерфејс и софтвер

Општи карактеристики

Потрошни материјали

Дополнителна опрема и опции

 1. Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
 2. Потребна е дополнителна опрема - КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E
 3. Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1E
 4. Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1E
 5. Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1
 6. Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
 7. Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1
 8. Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
 9. Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1
 10. Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
 11. Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1
 12. Потребна е дополнителна опрема - Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
 13. Скенирање со апликацијата Canon PRINT Business
 14. Според стандардот ITU-T табела бр. 1
 15. Според стандардот ITU-T табела бр. 1
 16. Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
 17. Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
 18. Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
 19. Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296