Печатачи со една функција

Серија i-SENSYS X C1530P

Спецификации

Детални спецификации

Општи спецификации

Спецификации за печатење

Работа со медиуми

Интерфејс и софтвер

Општи карактеристики

Потрошни материјали

Дополнителна опрема и опции