Дигитални машини за печатење во боја

Серија imagePRESS C170 од Canon

Спецификации

Детални спецификации

Главен уред

Спецификации за печатење

Спецификации за копирање

Спецификации за скенирање

Спецификации за испраќање

Спецификации за факс

Спецификации за складирање

Спецификации за безбедноста

Услови во опкружувањето

Софтвер и управување со печатачот

Спецификации на контролорот за печатење Fiery

Потрошни материјали

Хардверски додатоци

Опции за безбедност

Опции за контролерите и системот

Други опции