Повеќефункционални печатачи

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3800

Спецификации

Спецификации

 • До 35 стр./мин. (A4)

  Брзина на печатење

 • 270 слики/мин. (A4)

  Брзина на скенирање

 • 4 секунди

  Потребно време за загревање (режим за брзо вклучување)

 • uniFLOW Online Express

  Инсталиран како стандардна опција

 • Шифриран SSD-диск

  Сигурност според стандарди

Детални спецификации

Главен уред

Спецификации за печатење

Спецификации за копирање

Спецификации за скенирање

Спецификации за испраќање

Спецификации за факс

Спецификации за складирање

Спецификации за безбедноста

Услови во опкружувањето

Софтвер и управување со печатачот

Потрошни материјали

Опции за залиха на хартија

Излезни опции

Хардверски додатоци

Опции за безбедност

Опции за контролерите и системот

Други опции