Повеќефункционални печатачи

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Спецификации

Спецификации

 • До 70 стр./мин. (A4)

  Брзина на печатење

 • 270 слики/мин. (A4)

  Брзина на скенирање

 • 6 секунди или помалку

  Потребно време до излегување на првата копија

 • uniFLOW Online Express

  Инсталиран како стандардна опција1

Детални спецификации

Главен уред

Спецификации за печатење

Спецификации за копирање

Спецификации за скенирање

Спецификации за испраќање

Спецификации за факс

Спецификации за складирање

Спецификации за безбедноста

Услови во опкружувањето

Софтвер и управување со печатачот

Спецификации на контролорот за печатење Fiery (вграден)

Потрошни материјали

Излезни опции

Хардверски додатоци

Опции за безбедност

Опции за контролерите и системот

Други опции

 1. потребно е активирање