Модул за печатење и отсекување од SDD

Спецификации

Спецификации

 • Компатибилни производи

  Се интегрира беспрекорно со сериите varioPRINT 140 и imagePRESS 910 од Canon

 • Дебелина на брошури

  До 25 листови 80 g/m2

 • Максимална дебелина на хартија

  300 g/m2

 • Минимална дебелина на хартија

  80 g/m2

 • Отсекување од предната страна

  Прилагодување од 2 mm до 25 mm (стандардот е 10 mm)

 • Странично отсекување

  од 2 mm до 51 mm од горната и долната страна на брошурата

Детални спецификации