Информации

Студии за анализа

Digital printing unlocks potential

Дигиталното печатење го открива потенцијалот

Инвестирањето во нови дигитални машини за печатење ја катапултираше компанијата Solent Design Studio во нов свет на креативност

Colourful print opportunities with inkjet

Инвестицијата отвори нови можности

Сигурното и ефикасното печатење на книги со мешани страници отвора нови можности за компанијата Digiforce

Keeping up with growing demand

Во чекор со сè поголемата побарувачка

Компанијата AddComm Group го претвори печатењето со мал тираж во долготраен успех со економично инк-џет решение

P2P Automation boosts scalability

Автоматизираното решение од купување до плаќање го зголемува развојот

Компанијата KEW Electrical го подобри својот процес за исплата на фактури со автоматизирани работни процеси

Pushing the boundaries of transactional document printing

Поместување на границите за печатење трансакциски документи

Компанијата за управување со информации Star Storage ја подобри продуктивноста со замена на 10 дигитални печатачи со можност за сечење хартија со само пет машини за печатење од Canon

 A step ahead of the competition

Чекор понапред од конкуренцијата

Автоматизираното и прилагодено печатење ѝ помогна на компанијата Signature Gifts да ја задоволи побарувачката преку зголемување на ефикасноста и намалување на трошоците

Printing smarter boosts workload by 20%

Паметното печатење ги подобрува работните процеси за 20%

Компанијата за услуги за рекламно печатење Impressa има неверојатни придобивки откако ги подобри своите можности за печатење со решението за дигитално печатење од Canon

Погледнете како деловните решенија на Canon можат да ги максимизираат вашите деловни можности

Разговарајте со нашиот тим