Polomnis

Sarab-LOGO.jpg

„Промената од стариот печатач кон Arizona беше поттикната од проблемите со нанесувањето на мастилото со нашиот стар печатач. Имавме голема поддршка од Canon.“

Job ten Doeschate, директор на компанијата