ABC- Hero1

Cavelti гледа подалеку од печатењето со Canon

DWF-logo.jpg

Компанијата Cavelti, која е семеен швајцарски бизнис, е дел од индустријата за печатење веќе 135 години. Клучна за успехот на компанијата била нејзината способност да ги прифати технолошките промени и да ги преземе потребните чекори за внесување разновидни опции во својата услуга за да ги исполни и да ги надмине очекувањата на своите потрошувачи.

Резултати

Намалени трошоци за дигитално печатење за 30%

Намалени трошоци за дигитално печатење за 30%

Побрза и попрофесионална услуга за комуникација

Побрза и попрофесионална услуга за комуникација

Зголемување на обемот на директна пошта

Зголемување на обемот на директна пошта

Проширување со услуги за работа со различни медиуми

Проширување со услуги за работа со различни медиуми

Cavelti-objective

Крајна цел

Да се пронајде партнер што ќе го поддржи развојот на оддел за дигитално печатење и ќе ги истражи можностите во новите медиуми.

Предизвици

• Скапа и недоволна инфраструктура за дигитално печатење

• Немање поддршка и охрабрување од испорачувачот за проширување на деловното работење

Пристап

• По 18-месечна консултација за пазарот, Cavelti заклучи дека Canon е најдобриот испорачувач што гарантира напредок

• Покрај прилагодените предложени хардверски и софтверски решенија, потрошувачот исто така доби и деловна поддршка за истражување на нови пазари за медиуми