formara-hero1

Гледањето на светот во црно-бело си има свои придобивки

Компанијата за печатење Formara во Обединетото Кралство има преку 50 вработени и нуди услуги за литографско и дигитално печатење. Гледајќи како дигиталното печатење станува сè поразвиено во изминатите неколку години, тие одлучија дека е време да ја надградат нивната опрема за црно-бело печатење за да ги задоволат потребите на нивните потрошувачи, да го подобрат деловното работење и да ги задржат нивните признанија за одржливост. Благодарение на нивната долготрајна поврзаност со Canon, Formara избра три уреди за дигитално печатење од Canon за да ја зголеми брзината, продуктивноста и флексибилноста на своите услуги за печатење. Тимот беше импресиониран од подобреното користење на софтверот и сигурноста на машините, а Formara веќе е на пат кон исполнување на своите цели за животната средина.

formara-hero1

„Canon тесно соработуваше со Formara уште од почетокот, поддржувајќи нè во препознавање на вистинското решение кое ќе ги задоволи нашите потреби, потоа ни понуди сеопфатно објаснување за начинот на кој решението ќе се усогласи и ќе го подобри нашето деловно работење, а на крај ни обезбеди инсталација и обука кои овозможија лесна транзиција и зголемување на продуктивноста.“

Freddie Kienzler, управен директор