Marne Drukkers

Sarab-LOGO.jpg

„Рачното подредување на постери од голем формат одзема многу време и пари, па затоа одлучивме да побараме подобро решение. Системот за нарачки преку нашата продавница и Oce Matrix ни овозможија да ги добиваме нарачките автоматски, со што заштедуваме приближно дваесет работни часа неделно.“

Guus Sligter, директор на компанијата