Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

За да ја подобри испораката на услуги, Pulp Grafisk мораше да користи скапи надворешни оператори за услуги за печатење (PSP) што дополнително ги усложнуваше работните процеси за печатење. Оваа зависност од надворешни компании ги спречуваше да вршат внатрешни тестирања за да обезбедат највисок квалитет, бидејќи задачите за печатење се испраќаа директно кај PSP за да можат да се завршат нарачките за печатење според договорените крајни рокови. Згора на тоа, давање работа на PSP значително го оптоварување буџетот на Pulp Grafisk. На крајот, тимот за дизајн на Pulp Grafisk заклучи дека за да се задоволат потребите на корисниците и да се понуди најдобар квалитет за клиентите, поголема флексибилност, пократко време на одзив и намалување ан трошоците, тие ќе мораат да ги извршуваат задачите за печатење самостојно.

Резултати

Двојно зголемен капацитет за големи формати

Двојно зголемен капацитет за големи формати

Флексибилност за испорака на серии со отсекување и серии за печатење со валјаци

Флексибилност за испорака на серии со отсекување и серии за печатење со валјаци

Може да заврши задача за печатење за само два часа

Може да заврши задача за печатење за само два часа

Печатење со поголем квалитет

Печатење со поголем квалитет

Намалување на работните часа на персоналот

Намалување на работните часа на персоналот

Помали трошоци за испорака на задачите за печатење

Помали трошоци за испорака на задачите за печатење

DWF-logo.jpg

Крајна цел

Да се обезбеди ново решение за печатење за да може да се задоволи побарувачката на корисниците, а истовремено да се обезбеди и најдобар квалитет, поголема флексибилност, пократко време на одзив и намалување на трошоците.

Предизвици

• Потешкотии да ги исполни потребите на корисниците

• Преголема зависност од трети страни што нудат услуги за печатење

• Долг и скап процес

• Проблеми со квалитетот

• Ограничени услуги за корисниците

• Долго работно време за вработените

Пристап

Инсталација на ново решение за да му се овозможи на Pulp Grafisk самостојно да печати големи формати и да понуди поголеми обеми за работа, сигурни апликации и разновидни опции.

DWF-logo.jpg