UKE-hero1

Canon го презеде управувањето со речиси сите системи за печатење на Универзитетскиот медицински центар Hamburg-Eppendorf, постигнувајќи транспарентност на трошоците и едноставни работни процеси

Универзитетскиот медицински центар Hamburg-Eppendorf (UKE) требаше да ги намали трошоците за печатење и да ги отстапи сложените услуги за печатење на надворешни субјекти. И покрај сложеното застарено опкружување, Canon имплементираше прилагодени услуги за управување со печатењето (MPS) кои ги опфаќаат речиси сите активности за печатење и од кои се очекува да ги намалат трошоците до 16% за само пет години.

UKE-image1.jpg
UKE-image2

„Денес, поддршката за печатачи и повеќефункционални системи е многу подобра бидејќи ја вршат експерти од Canon. Како резултат на тоа, ние како ИТ оддел можеме да се фокусираме на нашите најважни задачи. Згора на тоа, печатиме со најмали трошоци досега.“

Florian Benthin, шеф за десктоп услуги