DWF-hero1-1600x600

Ништо не е невозможно за одделот за печатење на Alfa Laval

DWF-logo.jpg

Beck-Jørgensen знаеше точно што му е потребно: технологија за компактно, брзо и сигурно решение за печатење што ќе и овозможи на компанијата да имплементира самостојно сеопфатно производство за потребите на корисниците, како и поавтоматизиран работен процес. Преговараше со голем број оператори на услуги, одлучен да пронајде партнер кој ќе биде подеднакво посветен на неговиот оддел како и тој. Тој партнер беше Canon.

Резултати

Сеопфатно производство за кориснички упатства, како и продажба и рекламни материјали за вработените во Alfa Laval

Сеопфатно производство за кориснички упатства, како и продажба и рекламни материјали за вработените во Alfa Laval

Зголемена продуктивност благодарение на далечинскиот пристап

Зголемена продуктивност благодарение на далечинскиот пристап

Минимални паузи и моментално сервисирање

Минимални паузи и моментално сервисирање

Помалку кликнувања по производ (заштедите од CPP ги покриваат месечните трошоци за наем)

Помалку кликнувања по производ (заштедите од CPP ги покриваат месечните трошоци за наем)

IMG_9997_595web_objective

Крајна цел

Да се подобри ефикасноста и квалитетот на опкружувањето за самостојно производствено печатење на Alfa Laval.

Предизвици

• Слаб модел за печатење - половина производство, половина канцелариска технологија – на кој му недостасува продуктивност, сигурност и квалитет

• Чести паузи за време на печатењето

• Недоволна контрола врз крајниот производ

Пристап

Чувствувајќи се недоволно ценета од страна на својот испорачувач на услуги за производствено печатење, компанијата Alfa Laval беше импресионирана од посветеноста на тимот од Canon, кој ѝ ја претстави технологијата imagePRESS C800 и ѝ покажа како таа ќе се интегрира во нејзиното деловно работење и што може да ѝ обезбеди во иднина. Менаџерот за производствено печатење беше импресиониран од можноста за далечински пристап, која ќе му овозможи да го следи опкружувањето во кое се печати од неговиот дом, обезбедувајќи подобра контрола, продуктивност и флексибилност.

IMG_9753_595