DWF-hero1-1600x600

Enfield Council влегува на пазарот за печатење во боја со голем обем со Canon

DWF-logo.jpg

Enfield Council поставува високи стандарди за сите свои одддели. Како локална власт, од исклучително значење е даночните обврзници да добијат голема вредност за парите од Советот и неговите услуги. Истовремено, Советот мора да се придржува до строгиот буџет и начелата на брендот.

Резултати

Капацитетот е зголемен за 30% за сите видови хартија

Капацитетот е зголемен за 30% за сите видови хартија

Продуктивноста е зголемена за 50%

Продуктивноста е зголемена за 50%

Се задржува 20% повеќе боја (сега 65% боја, 35% црно-бело)

Се задржува 20% повеќе боја (сега 65% боја, 35% црно-бело)

Воспоставување на внатрешен портал за печатење од интернет и модернизирана веб-страница, којашто носи 70% од целокупната работа

Воспоставување на внатрешен портал за печатење од интернет и модернизирана веб-страница, којашто носи 70% од целокупната работа

enfield_council

Крајна цел

Да се зајакне вредноста на одделот за внатрешно печатење на Enfield Council со производство на повеќе печатени материјали во боја со голем обем.

Предизвици

• Неуспешно справување со сѐ поголемите побарувања за печатење во боја

• На постоечката технологија за дигитално печатење ѝ недостигаше продуктивност, стабилност во печатењето во боја и ефикасност на трошоците за да се справи со побарувањата

• Побарување за печатење кое ги задоволува строгите начела на брендот поставени од Советот

• Преголем обем на работа беше вршен од надворешни соработници

Пристап

• Одделот за внатрешно печатење на Enfield Council е импресиониран од услугата и поддршката од Canon откако стана негов клиент во 2005 год.

• Сакајќи да ја надгради својата инфраструктура за дигитално печатење во боја во 2014 год., клиентот зема учество во деловната и иновативна програма на Canon, а учествуваше и во Essential Business Builder Program за да се стекне со подобро разбирање за пазарот за домашно печатење и печатење во боја.

• Охрабрен од консултациите и упатствата од Canon, клиентот инвестираше во новата производствена технологија imagePRESS и продолжи да работи со тимовите на Canon за деловен развој и управување со сметките за да го прошири својот бизнис.

enfield_council