Eureco-hero1.jpg

Eureco-Pharma BV ги користи придобивките по воведување на самостојно дигитално печатење на летоци

Компанијата Eureco-Pharma BV е специјализирана за увезување на лекови и препакување, а има годишен промет од 40 милиони евра. Сè до изминатата година, печатењето на нејзините летоци со информации за пациентите на холандски јазик го вршеле надворешни добавувачи. Ваквиот пристап имал големи недостатоци, меѓу кои и просечно време за завршување на процесот од четири недели и мала флексибилност. Освен тоа, компанијата откри дека со печатењето на летоците од страна на надворешни субјекти се создавале големи количини на отпад.

Преземајќи го печатењето на летоците во свои раце, Eureco-Pharma го намали времето за извршување на процесот од четири недели на само 24 часа. Флексибилноста за печатење летоци на барање ѝ овозможи на компанијата значително да го намали отпадот, поради што заштедува илјадници евра на годишно ниво. Исто така, компанијата успешно ги автоматизираше процесите на превиткување и броење благодарение на Horizon машината за превиткување и сечење, со што ја намали и потребата од работна сила.

Eureco-image1
Eureco-image2

„Сè до минатата година, јас ги прифаќав недостатоците од давањето задачи за печатење летоци на надворешни субјекти од трета страна и не прашував за други можности. Меѓутоа, откако разговарав со претставник од Canon, почнав да ги откривам потенцијалните придобивки.“

Jan de Kreij, управен директор и сопственик