DWF-hero1-1600x600

DWF воведува дигитална средина за работење

DWF-logo.jpg

DWF сакаше деловен партнер кој ќе го предизвика да го трансформира својот бизнис преку технологијата. Соработувајќи со DWF, Canon изработи и имплементираше нова стратегија за документи во склад со неговата инфраструктура за печатење. Се воведе мобилен пристап до документите, печатење од мобилен телефон и дигитална просторија за електронски пораки која автоматски ги дигитализира и испорачува сите печатени документи директно до поштенското сандаче на примачот во форма на e-mail порака за флексибилно работење на персоналот на DWF; без разлика дали патуваат, работат со клиенти или работат на маса во различна канцеларија. Решението вклучуваше безбедносна идентификација и систем за издавање на задачи како помош во намалување на влијанието врз средината и зголемување на безбедноста на документите.

Резултати

Поголема ефикасност на вработените преку работа со максимална флексибилност и поголем пристап до информации

Поголема ефикасност на вработените преку работа со максимална флексибилност и поголем пристап до информации

Намалување од 50% во канцеларискиот простор за складирање по човек

Намалување од 50% во канцеларискиот простор за складирање по човек

Решението за дигитална просторија за електронски пораки ќе овозможи во иднин намалување на годишните трошоци до £1m

Решението за дигитална просторија за електронски пораки ќе овозможи во иднина намалување на годишните трошоци до £1m

Достигнати се најстрогите меѓународни стандарди за безбедност на информации со сертификатот ISO 27001

Достигнати се најстрогите меѓународни стандарди за безбедност на информации со сертификатот ISO 27001

DWF-Objective

Крајна цел

Да се воведе дигитална средина за работење која ја поддржува деловната стратегија на DWF за да понуди подобри услуги за клиентите, поголема профитабилност и да ги привлече најдобрите луѓе кои ќе го издигнат DWF во најдобрите 15 адвокатски куќи.

Предизвици

• Бизнис и индустрија со интензивно користење на хартија

• Индустрија регулирана со закони, каде што безбедноста на информациите е од огромно значење

• 13 локации на канцелариите

Пристап

Стратешко партнерство во склад со традиционалните начини на работа на DWF со документи и информации.