Прекрасно патување

DWF-logo.jpg

Beiersdorf се смета дека е изумител на современата нега на кожа. Неговиот меѓународен успех – со повеќе од 16.500 вработени и 150 подружници низ светот – се базира на визијата да се биде број еден во негата на кожа на релевантните пазари и категории. Тој веќе се натпреварува со силни конкуренти во сите релевантни категории за нега на кожата на големиот пазар, вклучувајќи ја и NIVEA.

Резултати

Моментална финансиска заштеда од 35% на трошоците за печатење

Моментална финансиска заштеда од 35% на трошоците за печатење

Нивото на потрошена електрична енергија драстично се намали за 25% со новиот систем за печатење

Нивото на потрошена електрична енергија драстично се намали за 25% со новиот систем за печатење

Подобрувања во безбедноста со работни процеси со доверливи податоци

Подобрувања во безбедноста со работни процеси со доверливи податоци

Подобрена ефикасност и комуникација помеѓу одделите

Подобрена ефикасност и комуникација помеѓу одделите

Beiersdorf

Крајна цел

Да се поедностават и да се модернизираат системите за управување со документи и информации на Beiersdorf за да се трансформираат деловните операции.

Предизвици

• Децентрализиран систем за печатење

• Неефикасна контрола на трошоците

• Недостаток од пристапност и потреба за следење

• Слаба безбедност и ефикасност во опкружување со темелна ревизија

Пристап

• Беа имплементирани управувани услуги за печатење

• Избор на услуги за управување со документи за справување со специфичните деловни побарувања

Beiersdorf