volks-hero1

Одделот за печатење на Volkswagen двојно го зголеми обемот на печатење во период од две години

Главното седиште за производство на Volkswagen во северозападна Германија е една од најголемите и најнапредни фабрики во светот. Но, современото производство не е ограничено само за возилата. Локацијата содржи и импресивен оддел за внатрешно печатење, кој го исполнува поголемиот дел од потребите за печатење на седумте локации за производство и продажба на Volkswagen во Германија. Volkswagen се јави во Océ за да реши сериозен проблем со печатењето. Нивните постоечки дигитални уреди за печатење во боја не беа во можност да се справат со неодамнешното зголемување на обемот за печатење во боја од 50%. Бидејќи внатрешните потрошувачи бараа пократко време за завршување на задачите, балансот помеѓу продуктивност и квалитет претставуваше важен фактор во одлуката на Volkswagen при избирање на уреди од Canon кои ќе ги исполнат нивните сè поголеми потреби.

Volks-image1
volks-image2

„Двата imagePRESS уреда од Canon се покажаа како идеално надополнување на постоечката опрема за офсет и дигитално печатење. Тие нудат баланс помеѓу продуктивност и квалитет кој е совршен за голем обем на работа и сè поголемата потреба за брзо извршување на краткотрајните задачи на нашите потрошувачи.“

Helmuth Oschmann, менаџер на оддел за печатење