imagination-hero1

Управуваните услуги за печатење на Canon ја ослободуваат фантазијата

Imagination е една од светските водечки независни агенции за креативна комуникација и дизајн. Таа специјализира во создавање на светски искуства за водење на меѓународни брендови. Меѓутоа, опремата за печатење на Imagination не можеше да се ракува и имаше големи трошоци за користење. Со цел да се најде брзо и ефикасно решение, Imagination и Canon составија заеднички тим за спроведување на услугата за управување со печатењето (MPS) на Canon. Резултатите беа неверојатни. Трошоците поврзани со печатењето значително се намалија, се користеа значително помалку уреди, а Imagination сега може прецизно да го наплати печатењето и да обезбеди печатење во боја со повисок квалитет на своите клиенти.

imagination-image1

„Станавме подобри во многу аспекти. Трошоците поврзани со печатење значително се намалија, што има значително влијание врз нашата крајна пресметка. Користиме многу помалку уреди кои се пофлексибилни и поиздржливи и имаме соодветни машини на вистински места. Сега можеме прецизно да го наплатиме печатењето, но и постојано да обезбедуваме висококвалитетни бои за нашите клиенти.“

Sue Chick, менаџер на проектот