DWF-hero1-1600x600

Evercore го штити својот бренд со управувањето на бои од Canon

DWF-hero1-1600x600

Инфраструктурата за печатење на Evercore се состои од просторија за мал обем на печатени материјали кои наоѓаат примена во портфолијата за корисниците, а истовремено има група на повеќефункционални уреди за печатење (MFD) распоредени во различни објекти за секојдневните побарувања за печатење. На организацијата ѝ беше потребно унифицирано решение кое ќе ја подобри доследноста на сите уреди, како и способноста за производство на A5 и подебели супстрати за документи со јавни информации (PIB) со големина A5 и покани.

Резултати

Автоматизирано печатење во боја и непроменето печатење

Автоматизирано печатење во боја и непроменето печатење

Поголема продуктивност

Поголема продуктивност

Помалку поплаки од корисниците

Помалку поплаки од корисниците

Заштита на брендот за одделот за маркетинг

Заштита на брендот за одделот за маркетинг

Evercore_objective

Крајна цел

Доследност на боите низ целата печатена комуникација за да се заштити интегритетот на брендот.

Предизвици

• Непостојано печатење на различни машини за печатење

• Одделот за одржување на објектите примаше многу поплаки од корисниците во врска со репродукцијата на бојата на брендот

• Заштита на интегритетот на брендот

Пристап

Evercore увиде дека Canon има јасна претстава за неговите проблеми со боите и за неговиот предлог. Canon спроведе темелна консултантска ревизија за боите, вклучувајќи обука за одделот за маркетинг. Canon го презеде управувањето со боите и овозможи постојана поддршка за боите преку квартални проверки на состојбата на боите.