i-Pack ја презема целосната контрола врз продукцијата со Canon

ipack-logo

i-Pack – со седиште во Сарпсбург, Норвешка – отсекогаш се истакнувала во создавањето графика за излози и решенија за пакување на малопродажниот (POS) пазар. Работејќи под различни имиња и сопственици од своето основање во 1997 год., компанијата – со седиште во Сарпсбург, Норвешка – има работено со повеќе водечки компании за пакување во Скандинавија и на други Европски пазари.

Сепак, во 2013 год., нејзиниот основач – Atle Andreassen – увидел дека компанијата не го исполнила својот потенцијал. „Го загубивме нашиот идентитет,“ коментира Andreassen. Работејќи повеќе како локална организација на матичната компанија за продажба, Andreassen успешно ја откупил компанијата за да ја врати на своите почетоци. Ребрендирана како i-Pack AS, новата стратегија на овој специјалист беше повторно да се обрне внимание на снабдувањето и, што е уште поважно, на производството на висококвалитетни POS материјали и специјално пакување. Долгорочната цел беше да се биде најдобар во своето поле.

„Благодарение на поддршката и технологијата од Canon, ние сме на добар пат да ги оствариме нашите деловни цели.“

Atle Andreassen, основач

Резултати

Пократко време за испорака на предлозите дадени токму на време – од три недели на една недела за одредени апликации

Пократко време за испорака на предлозите дадени токму на време – од три недели на една недела за одредени апликации

Зголемен месечен обем на печатење за 300%

Зголемен месечен обем на печатење за 300%

Поставување цел за зголемување на обемот за 25% до крајот на 2015 година и дополнителни 15% до 2016 година

Поставување цел за зголемување на обемот за 25% до крајот на 2015 година и дополнителни 15% до 2016 година

Поткрепување на употребата на новосоздадениот i-Pack Digital Division и дополнително проширување со i-Pack Plast за апликации со дрво, пластика и челик, како и i-Pack Design & Communication за оригинален дизајн на кампањата

Поткрепување на употребата на новосоздадениот i-Pack Digital Division и дополнително проширување со i-Pack Plast за апликации со дрво, пластика и челик, како и i-Pack Design & Communication за оригинален дизајн на кампањата

ipack-objective

Крајна цел

Ширење на деловното работење за да се стане лидер во POS решенијата

Предизвици

• Исполнување на барањата на клиентите за брз обрт за POS кампањите кои се често реактивни

• Влијанието на отсуството на проверката на печатењето врз квалитетот на крајниот производ

• Давање на задачите за печатење со краток рок на надворешни субјекти кои создаваат потешкотии кај производствената линија

• Ограничен и скап процес на создавање прототипи

• Без можност за производство на нови апликации за понатамошен деловен развој

Пристап

Canon ја анализираше деловната стратегија и најдоброто решение за да му овозможи на потрошувачот да го додаде печатењето во своите услуги

• Canon и технологијата Arizona беа препорачани од новиот деловен партнер за новиот дигитален оддел

• Canon ја покани компанијата на промоцијата на серијата Arizona 6000 во Ванкувер

• Демонстрација на продуктивноста и разновидноста низ широка палета на медиуми за пакување со кратки рокови, приказ и апликации за комерцијално печатење

• Инсталација поддржана од Canon и интеграција со постоечката завршна обработка

ipack-spare