EL-hero1

Решение за печатење управувано од Canon помага во „паметното печатење“ на East Lothian

Како и многу други локални власти во Обединетото Кралство, така и советот East Lothian Council се соочи со предизвикот за намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста, задржувајќи ги квалитетните услуги. Печатењето и копирањето брзо се најдоа на дневен ред, а советот беше импресиониран од придобивките кои ги понуди услугата за управување со печатењето (MPS) на Canon. Препознавајќи ја потребата за рано откупување на акции од внатрешните корисници, Canon и тимот за проектот East Lothian работеа заедно за да ги променат ставовите со план за ефикасна обука и комуникација. Сега, Canon MPS претставува неопходен дел на секојдневното работење на советот, кој нуди следење на печатењето на информации за имоти со цел да се препознаат идните намалувања на трошоците.

EL-image1

„Имавме груба претстава во која насока сакаме да се движиме, но не знаевме како точно да пристигнеме до нашата цел. Искуството на Canon за имплементирање на повеќе различни решенија за другите клиенти навистина ни помогна да го изнајдеме вистинското решение.“

Julie Caughey, финансиски менаџер