LBN-hero1

Иновациите во услугите поттикнуваат стратегија за ефикасно печатење

Како што наложуваат повеќето локални власти, London Borough of Newham (LBN) требаше да ги намали трошоците и да ја зголеми ефикасноста. Решението за далечински пристап на Canon обезбеди побрз начин за решавање на ИТ проблемите кај крајните корисници и минимизирање на оптоварувањето на внатрешните ресурси. Првичните фиксни стапки се зголемија за 30%, а решението беше толку успешно што ги опфативме сите повеќефункционални уреди на советот.

LBN-image1

„Далечинската дијагностика и одржување се честа појава во ИТ одделот и ние бевме сигурни дека сличен пристап може да обезбеди значителни придобивки при нашите задачи за печатење. Освен тоа, знаевме и дека тоа може да ни помогне подобро да ги разбереме трендовите во печатењето, за да можеме да ја обликуваме нашата идна стратегија за печатење.“

Gary Sussex, менаџер за ICT услуги