ABC- Hero1

PCS продолжува по патот на дигиталното печатење во боја со Canon

DWF-logo.jpg

Во 2011 година, одделот за домашно печатење на Унијата за јавни и комерцијални услуги (PCS) – една од најголемите трговски унии во ВБ – стана партнер на Canon за да ја искористи можноста што ја нуди дигиталното печатење во боја.

Резултати

Подобра продуктивност

Подобра продуктивност

Зголемен обем за печатење во боја

Зголемен обем за печатење во боја

Помала потрошувачка

Помала потрошувачка

PCS-OBJECTIVE

Крајна цел

Да се надгради дигиталното печатење за да се оптимизира квалитетот на испечатените материјали и да се исполнат трендовите за растечки обем за печатење во боја, пократки времиња за печатење и пократки крајни рокови.

Предизвици

Недоволен капацитет да се задоволи побарувачката

Пристап

• Canon го одведе PCS на следното ниво на соработка со потрошувачите, по првата инвестиција и учеството во програмата Essential Business Builder Programme и VIP customer days

• PCS беше постојано импресиониран од консултантскиот пристап и претходната успешна соработка, така што ја надгради постоечката средина за печатење со два imagePRESS 6010VP модели