EHB-hero1

Booths ја зголемува продуктивноста за 50% со решението за обработка на фактури на Canon

Сè поголемиот регионален ланец на супермаркети денес има повеќе од 3.000 вработени во 29 продавници во северозападниот дел од земјата. Компанијата напорно се труди да соработува со заедниците во кои тргува за да создаде сопствени палети на производи во соработка со локалните испорачувачи и производители. Додека Booths и големиот број локални испорачувачи и производители со кои тргува уживаат во придобивки од оваа симболична соработка, недостигот на искуство кај големиот број трговски партнери значи дека, како дел од нивните работни процеси, тие испраќаат фактури кои значително се разликуваат по вид и квалитет.

Сакајќи да постигне поефикасни работни методи, Booths одлучи да набави решение кое ќе го рационализира процесот преку значително намалување на времето кое се троши при рачно обработување на фактурите. По разгледување на повеќе опции, Booths се одлучи за решението за обработка на фактури од Canon, кое резултираше со заштеда на време и значително подобрување на продуктивноста по само две години од инсталацијата.

EHB-image1

„Сега имаме многу попрецизна слика за нашето деловно работење, бидејќи точно знаеме каде е секоја фактура.“

Steve Sumner, финансиски контролор