GEV-hero1

GEV е уште поблиску до реализација на визијата за канцеларија што не користи хартија

Стремејќи се да исполниме 97% од нарачките во истиот ден, комерцијалниот специјалист GEV за кујнски резервни делови генерира приближно 3.500 фактури за продажба и документи за испорака месечно. Поради огромниот број на документи, за пребарување на документи во системот за рачно управување со документи на компанијата беше потребно многу време. Благодарение на помошта од Canon, визијата за канцеларија без хартии на управниот директор сега е реалност.

GEV-image1
GEV-image2

„Сакав нешто издржливо, едноставно за ракување и прилагодливо кон нашите потреби. Достапни се голем број одлично дизајнирани решенија, но, за мала компанија со седум вработени како мојата, некои решенија за управување со документи не беа исплатливи.“

Friedrich Staller, управен директор