ТРАНСАКЦИСКИ КОМУНИКАЦИИ

Флексибилноста на инк-џет уредите овозможува совршено печатење во мал тираж

Man and woman look through a book printing catalogue at a large desk

Специјалисти за трансакциски комуникации

AddComm Group, со седиште во Холандија и Шпанија, им помага на компаниите во подобрување на комуникациите со услуги за печатење книги, вклучувајќи автоматизирана достава на трансакциски документи, директен маркетинг и комуникации со потрошувачи.

Man works at computer in front of high speed inkjet press

Дигитализацијата создава предизвици за печатење

Со преминот на дигитални канали, побарувачката за печатење со мал тираж се намали. Помалите задачи станаа неисплатливи со употреба на инк-џет печатачите со континуирано снабдување на AddComm - што биле наменети за печатење големи количини - а користењето на машината за печатење со тонер создаваше проблеми со трошоците и квалитетот на печатењето.

На компанијата AddComm Group ѝ беше потребен ефикасен процес на печатење за задачи со мал тираж што нема да го намали квалитетот на печатење.

Two men working at digital printing machine

Инк-џет решение во боја

Благодарение на силното партнерство што го градеше со Canon во изминатите дваесет години, компанијата AddComm беше уверена дека ќе пронајдат успешно решение со напредното размислување на Canon - и успеаја во тоа, на Canon’s Commercial Printing Business Day што се одржа во Германија.

Инк-џет машината за печатење во боја VarioPrint i300 со механизам за снабдување со листови беспрекорно се интегрираше во процесот за печатење книги на AddComm, обезбедувајќи го квалитетот, продуктивноста и разновидните опции што се потребни за печатење задачи со помалку од 2.500 листови, а притоа понуди ист квалитет како постоечките машини за печатење ColorStream на компанијата.

Woman sitting at office computer desk, smiling at camera


МОЖНОСТА ЗА ПРЕФРЛУВАЊЕ ЗАДАЧИ СО МАЛ ТИРАЖ ОД МАШИНИТЕ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ СО ТОНЕР НИ ОВОЗМОЖИ ПОЛЕСЕН И ПОЕФИКАСЕН ПРОЦЕС НА ПЕЧАТЕЊЕ.

Leonie van der Veen,
Извршен директор на AddComm
Man examines colour digital prints for book printing

Нови можности за иднината

Флексибилноста на печатачот VarioPrint i300 ги подобри дигиталните комуникации и комуникациите за печатење во AddComm. Скапата технологија за тонери може да се замени со дигитална машина за печатење што овозможува ефикасно управување со прилагодените документи во мал тираж и достигнува квалитет како кај оригиналното печатење во големи количини.

Сега, нудејќи опции за работа со различни медиуми, компанијата AddComm се истакнува од останатите компании со потполно нови можности во нови пазари, поради што веќе почна да придобива договори со нови клиенти.ПЕРФОРМАНСИТЕ НА VARIOPRINT i300 СЕ ОДЛИЧНИ ДОСЕГА.

Добијте максимални резултати од процесот на печатење и дигиталните комуникации

Разговарајте со нашиот тим