DWF-hero1-1600x600

Мобилното печатење им дава моќ на експертите за телекомуникации

DWF-logo.jpg

На Orange Business Services му требаше решение кое не само што ќе им овозможи на вработените да печатат лесно кога работат од седиштето, туку и, бидејќи канцеларијата е средиште за важни состаноци со клиентите и можност да се покажат деловните можности, на OBS му требаше решение кое ќе им овозможи на гостите да печатат од мобилните уреди.

Резултати

Подобрено мобилно работење и соработка помеѓу вработените во Велика Британија и посетителите

Подобрено мобилно работење и соработка помеѓу вработените во Велика Британија и посетителите

Зголемена енергетска ефикасност која ја поддржува компанијата со својот CRC извештај за енергетска ефикасност за целокупната Orange Group

Зголемена енергетска ефикасност која ја поддржува компанијата со својот CRC извештај за енергетска ефикасност за целокупната Orange Group

Orange_business_services

Крајна цел

Orange Business Services сакаше да ги зголеми можностите за печатење во својата работна сила во Велика Британија особено со зголемувањето на мобилното работење.

Предизвици

• Да им се овозможи на работниците и на посетителите безбедна и сигурна функционалност за печатење во согласност со најновите мобилни услуги

• Сложена средина за печатење која треба да ги поддржува и да им излезе во пресрет на работниците и на клиентите

Пристап

Orange Business Services стана партнер со Canon за да ѝ овозможи поддршка на својата мобилна работна сила со најновата технологија за мобилно печатење.

Orange_business_services