ColorStream 8000 series

Спецификации

Детални спецификации

Технологија

Хартија

Потреби за напојување по вертикален елемент

Физички податоци

Животна средина

Работен процес

Опции

Општо

  1. MICR printing at 600 dpi
  2. Напојувањето по вертикален елемент во услови на стандардно печатење со 160 m/min во боја врз медиуми од 90 gsm, со ширина на печатење од 560 mm
  3. Напојувањето по вертикален елемент во услови на стандардно печатење со 160 m/min во боја врз медиуми од 90 gsm, со ширина на печатење од 560 mm
  4. Напојувањето по вертикален елемент во услови на стандардно печатење со 160 m/min во боја врз медиуми од 90 gsm, со ширина на печатење од 560 mm
  5. Единица за обработка на хартија
  6. Делумно во комбинација со PRISMAproduction