СОФТВЕР

Софтвер за графика за излози

Надградете го вашето деловно работење со софтвер за претпечатење за да можете да печатите сложени задачи со голема вредност

PRISMA XL Suite

PRISMA XL Suite

These workflow solutions and supporting tools are designed to help large format graphics designers and print service providers create breathtaking print applications and stay in control of your printer.

PRISMAguide XL

PRISMA guide XL

Simplify and automate advanced large format graphics print jobs, including added-value, multi-stepped and double-sided applications, making high-quality print files ready in an instant.

Touchstone

Touchstone

Победете ја конкуренцијата и печатете материјали со текстура, слоеви и детали што се идеални за пазарот за внатрешно уредување, означување и уметност. Софтверот Touchstone ви овозможува да ги проверувате дизајните пред да ги испратите за да можете секогаш да нудите беспрекорни резултати.

Range image

OneVision Wide Format Automation Suite

With OneVision’s Wide Format Automation Suite you can automate your print production workflow.

Сличен софтвер

ProCut software

Софтвер ProCut

Идеална алатка за операторите за дигитално печатење и отсекување на графика за излози. Автоматизирајте го вашиот работен процес од подготовката па сè до отсекувањето и уживајте во придобивките што ги нуди целосно интегрираниот процес.

ONYX® RIP

ONYX® RIP

Подобрете го вашиот производствен процес со автоматизирање на задачите, управување со боите и намалување на трошоците со помош на овој софтвер со високи перформанси.

ONYX® Thrive

ONYX® Thrive

Основан врз технологијата Adobe® PDF Print Engine, овој софтвер нуди сеопфатен работен процес почнувајќи од дигитална датотека па сè до печатење и отсекување.

Поврзани производи

Дознајте повеќе за нашите решенија од купување до плаќање

Контактирајте го нашиот тим