СОФТВЕР

Управување со документи

Добијте максимална продуктивност и минимални трошоци со нашите решенија за
управување со документи

Поврзан софтвер

Document Process Automation Software

Софтвер за автоматизирање на обработката на документи

Автоматизирајте ја обработката на документи за да ги забрзате работните процеси и да ги контролирате трошоците

Document Scanning & Capture Software

Софтвер за скенирање и снимање документи

Користете автоматизација и интелигенција за да го намалите бројот на рачни задачи кои одземаат многу време

Purchase to Pay Software

Софтвер од купување до плаќање

Преземете контрола врз купувањата, плаќањата и вкупниот проток на пари со овие решенија

Слични решенија

People walking across the road

Информирање на потрошувачите

Подобрете ја ефикасноста и намалете ги грешките со автоматизирање на корисничкото запишување

Person typing on keyboard

Дигитализирање на документи

Откријте побрзи работни процеси со ефикасна обработка и лесен мобилен пристап

Motion capture of people in an open office

Управувани услуги за печатење за SMB

Работете поефикасно, а притоа намалете ги трошоците и отпадните материјали и заштедете време

Two women in conversation looking at tablet

Дигитална просторија за електронски пораки

Работете побрзо, намалете ги трошоците, подобрете ја услугата и понудете поефикасна обработка на поштата

Someone using a tablet

HR дигитализација

Автоматизирајте ги HR процесите и работните процеси за да овозможите поголема контрола и увид

Woman sitting at desk in front of laptop

Обработка на фактури

Подобрете го процесот за исплаќање на обврските кон доверителите со подобра контрола и продуктивност

Откријте беспрекорни работни процеси и непрекинати процеси со
нашиот софтвер за управување со документи

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ