СОФТВЕР

iWEMC

Решение за управување и следење уреди за големи и мали групи на уреди

iW Management

Максимизирајте ја продуктивноста во вашата канцеларија преку справување со предизвиците во управувањето на групи уреди и фокусирање на најважните деловни задачи.

Функцијата за откривање и следење на паметните уреди што ја нуди iWEMC од Canon овозможува поедноставување на задачите, зголемување на ефикасноста и намалување на трошоците.

Главни придобивки

Simplify printer driver management and deployment Simplify printer driver management and deployment

Подобар увид во работата на уредите од единствена точка на контрола

Reduce infrastructure Reduce infrastructure

Зголемена продуктивност преку поедноставни процеси

Minimise IT helpdesk calls and empower the end user Minimise IT helpdesk calls and empower the end user

Поедноставни задачи со автоматизирано управување

Minimise IT helpdesk calls Minimise IT helpdesk calls

Помало оптоварување на одделот за ИТ и помали работни трошоци

Минимизирајте го времето на неактивност

Следењето на уредите и потрошните материјали ја зголемуваат продуктивноста така што му ги означуваат важните грешки за статусот, како заглавена хартија или малку тонер, на одговорниот администратор.

Автоматизирана регистрација на уреди

Безбедносниот протокол SNMP и функциите за откривање Multicast-уреди го заменуваат процесот на регистрација што одзема многу време со автоматско откривање уреди на повеќе подмрежи.

Користете далечинска дијагностика

Интеграцијата со eMaintenance Remote Diagnostics System од Canon овозможува брзи и далечински поправки за проблемите со уредите, без потреба од повикување сервисер.*

Minimise downtime

Истовремено ажурирање на фирмверот

Ажурирајте го фирмверот на повеќе уреди во исто време на едноставен начин и минимизирајте ги пречките со закажување на процесот да се врши преку ноќ или за време на викендите.*

Зголемете ја контролата врз трошоците

Оптимизирајте ја употребата на ресурси со опциите за следење на трошоците и користењето на уредите во целата компанија со помош на локално снимени извештаи со сеопфатни отчитувања.*

Ефикасно конфигурирање на поставките на уредите

Поедноставете го управувањето со системот и уредите преку конфигурирање на апликациите MEAP и дистрибуција на детални поставки за обновување или резервни копии од поставките до повеќе уреди одеднаш.** потребна е дополнителна компонента за iWMC верзија 3.4

Automate device registration

Важни функции


Пронајдете ја најдобрата верзија на софтверот iWEMC за вашите деловни потреби
преку разговор со нашиот тим

Слични производи и услуги