СОФТВЕР

iWEMC

iW Enterprise Management Console (iWEMC) е решение за управување со група уреди што може да се надгради и што е идеално за средни до големи претпријатија. Ова решение е дизајнирано за управување, следење и контролирање повеќе вмрежени повеќефункционални уреди за печатење и печатачи во вашата организација за уреди од Canon и од трети страни1
Are you prepared for a return to the office?

Зголемете ја вашата продуктивност

Максимизирајте ја продуктивноста во вашата канцеларија и фокусирајте се на најважните деловни задачи преку справување со предизвиците во управувањето на групи уреди.

iWEMC од Canon нуди функција за откривање и следење на паметните уреди и ги поедноставува задачите за да ја зголеми ефикасноста и да ги намали трошоците.

Главни придобивки

iWEMC може да ви помогне во деловното работење со подобра прегледност и управување на вашите уреди.

 • Подобар увид во работата на уредите од единствена точка на контрола

 • Зголемена продуктивност преку поедноставни процеси

 • Поедноставни задачи со автоматизирано управување

 • Помало оптоварување на одделот за ИТ и помали работни трошоци

 • Управување со фирмверот

  Можност за ажурирање на фирмверот на повеќе уреди истовремено и за управување со верзијата на фирмверот. Ова ја намалува потребата од рачни поединечни ажурирања што може да доведе до грешки и овозможува редовно ажурирање на фирмверот за да се спречат безбедносни слабости.

  Firmaware Management
  counter information

  Информации од бројачот

  Корисниците може да добијат информации за печатењето од уредите поврзани во мрежата, овозможувајќи поефикасно и попрецизно известување за користењето на уредот и управувањето со трошоците.

  Управување со адресари

  Овозможува создавање, дистрибуирање и преземање списоци со адреси на уреди поврзани во мрежата, без рачно ажурирање на адресари или корисници на уреди.

  Image representing cloud being the new normal
  Applications Management

  Управување со апликации

  Корисниците добиваат континуирана инсталација и ажурирање на различни секојдневни апликации преку централизирано управување.

  Управување со вредностите за поставување уреди

  Давателот на услугата може централно да управува со информациите за поставување уреди, вклучувајќи и инсталирање ажурирања на различни поставки за уредот од далечина, со што одделот за ИТ ќе заштеди повеќе време.

  Device setting value
  Device status monitoring and alerts

  Следење и предупредувања за статусот на уредот

  Апликацијата ги известува администраторите за промени во статусот на уредот преку е-пошта, му овозможува на корисникот да ги следи уредите во реално време и овозможува да се решат грешките веднаш.

  Откривање уреди и основна конфигурација

  Поврзана со статусот и следењето на уредот, оваа функција му овозможува на корисникот да открива уреди од централна точка и да конфигурира основни информации. Ова ја намалува физичката интеракција и заштедува време.

  Canon uniFLOW Online an advanced secure print and scan solution.
  Dashboard

  Контролна табла

  Контролната табла овозможува брзо ажурирање на статусот на групата уреди во 360 степени и овозможува персонализирање на поставките врз основа на деловната потреба.

  Управување со клучеви/CA-сертификати2

  Корисниците може да додаваат или отстрануваат клучеви и CA-сертификати за уреди.

  Canon Camera
  Canon Camera

  Следење и управување со поставките на уредите2

  Следењето на вредностите за поставките на уредите и евидентирањето на откриените промени е поедноставно со оваа функција.

  Слични производи и решенија

  Погледнете ги најновите производи и решенија кои ќе ви овозможат успешно деловно работење.

  Истражете повеќе

  Дознајте како решенијата од Canon може да ви помогнат во дигиталната трансформација.

  Пронајдете ја најдобрата верзија на софтверот iWEMC за вашите деловни потреби преку разговор со нашиот тим

  1. Управувањето со уреди од трети страни ќе биде ограничено
  2. Управувањето со уреди ќе биде ограничено