Серија 6100 Arizona
Спецификации

Детални спецификации

Печатач

Тип на машина

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
UV печатач за големи количини со рамно лежиште

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
UV печатач за големи количини со рамно лежиште и опција за вакуум со голема моќ

Метод на печатење

Пиезоелектричен инк-џет

Број на млазници

Arizona 6160 XTS/6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
6 глави за печатење со 636 млазници по канал, 6 канали за бои, вкупно 22.896 млазници

Arizona 6170 XTS/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
6 глави за печатење со 636 млазници по канал, 7 канали за бои, вкупно 26.712 млазници

Технологија за слики

Технологија VariaDot® за обработка на слики со сиви тонови

Резолуција на печатење

6-42 пиколитри за квалитет на слика сличен како кај фотографиите и совршен текст со 6-pt

Систем со вакуум

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Стандарден вакуумски систем со 2 независни вакуумски зони
- Континуирано печатење на плочи со стандардна големина од 1,22 x 2,5 m
- Истовремено печатење и додавање/вадење медиуми

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Моќен вакуумски систем
- Најмалку 15 пати поголем проток на воздух отколку кај стандардната конфигурација
- Моментално вклучување и исклучување на вакуумот
- Лесно задржување на порозни медиуми и медиуми за обложување

СИСТЕМ НА МАСТИЛА

Ngjyra

Arizona 6160 XTS/6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Црна, цијан, магента, жолта, светла цијан, светла магента во кутии од 3 литри за брза замена

Arizona 6170 XTS/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Црна, цијан, магента, жолта, светла цијан, светла магента во кутии од 3 литри за брза замена
Бела боја во кутија од 1 или 2 литра за брза замена

ДИЗАЈН НА СИСТЕМОТ

Рамно лежиште

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Рамно лежиште дизајнирано и создадено за оптимизирано печатење врз груби или рамни медиуми или предмети

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Рамно лежиште дизајнирано и создадено за оптимизирано печатење врз порозни медиуми или груби медиуми за обложување или рамни медиуми или предмети

Максимална големина на медиуми

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
2,50 m x 3,05 m x 50,8 mm

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
2,50 m x 3,20 m x 25,4 mm (1")
Поддржува, на пример, 2 Re-Board ™ од 1,6 m

Максимална површина на печатење

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
2,51 m x 3,06 m, печатење врз целата површина (максимална покриеност)

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
2,51 m x 3,21 m, печатење врз целата површина (максимална покриеност)

Компатибилност со медиуми

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Избор на стандардни груби GA медиуми

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Избор на стандардни груби GA медиуми, како и повеќеслоен картон (необложен, од AA до N тип)

Тежина на медиуми

До 34 kg/m²

ИГЛИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Број и позиционирање

5 игли по вакуумска зона / вкупно 10 игли

Опсег на големини на медиуми за поддршка со игли

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
60 x 80 cm (мин.) до 250 x 305 cm (макс.)

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
36 x 67 cm (мин.) до 250 x 320 cm (макс.)

Интерфејс и софтвер

Тип на интерфејс

10/100/1000Base-T

Софтвер за управување со производството

не е достапно

Софтвер за обработка на слики

ONYX® Thrive V11.1 или понова верзија

Раб. услови

Електрични предуслови - само за печатачот

Три фази, 347-415 VAC 50/60 Hz 20 A (Wye)

Електрични предуслови за опцијата за вакуум со голема моќ

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
не е достапно

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Три фази, 400 VAC 50 Hz 20 A по фаза (Wye)

Само за печатачот: континуирана потрошувачка на енергија

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
9,6 kW (макс.)

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
7 kW (макс.)

Потсистем за вакуум со голема моќ: континуирана потрошувачка на енергија

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
не е достапно

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
10 kW (макс.)

Компресиран воздух

Корисникот мора да обезбеди чист и сув воздух со можност за регулација на притисокот

опкружувањето

Од 18˚ до 30˚ C

Релативна влажност

30-70%, без кондензација (за одредени медиуми може да биде потребен помал опсег на релативна влажност)

Собна вентилација

За повеќе информации погледнете во прирачникот за подготовка на локацијата.

Работна висина

2000 m

Димензии (само на печатачот)

5,72 x 4,82 m

Опсег на висини за масата (мин./макс.)

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
Од 0,895 до 0,915 m

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Од 0,92 до 0,94 m

Вкупна висина

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
1,48 m

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
1,496 m

Тежина (само на печатачот)

Arizona 6160 XTS/6170 XTS:
2.170 kg

Arizona 6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
2.500 kg

Потрошни материјали

mediaguide.cpp.canon

Погледнете го онлајн водичот за медиуми за да пронајдете соодветни медиуми за вашиот печатач и за вашите потреби, вклучувајќи и соодветни профили за бои

ОПЦИИ И ПАТЕКА ЗА НАДГРАДБА

Карактеристики

Arizona 6160/6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Додајте му канал за боја на печатачот во секое време.

Arizona 6170/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Нема

Патека за надградба

Arizona 6160/6160 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Надградбата со 1 канал овозможува користење на бело мастило за задно осветлени медиуми и медиуми што не се бели.

Arizona 6170/6170 XTS печатач со вакуум со голема моќ:
Нема