Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Управување со кампањи

Придобијте нови зделки преку создавање моќни повеќеканални кампањи

Доколку немате соодветни алатки, кампањите со различни медиуми може да станат неповрзани и неефикасни.

Ако вашата технологија не ви овозможува да го следите одзивот на кампањите, тогаш како може да го подобрите рекламирањето во иднина?

Придобивки од нашите алатки за управување со кампањи

Benefits Benefits

Создавајте разбирливи кампањи

Постојано комуницирајте преку печатени и дигитални канали

Benefits Benefits

Фокусирајте го вашето рекламирање

Испраќајте прилагодени, важни и навремени пораки

Benefits Benefits

Подобрете го задржувањето на потрошувачите

Дознајте ги желбите и навиките за купување на потрошувачите

Benefits Benefits

Намалете ги трошоците за кампањи

Заштедете време и пари со автоматизирање на рутинските задачи

Истакнете се за да бидете пред сите

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Денес работењето со различни медиуми е голем дел од услугите што ги нудиме и нашите кампањи оставаат подобар впечаток.

Remo Martin

Извршен директор, Rohner Spiller

Предизвикот

Компанијата за печатење Rohner Spiller од Швајцарија која се занимава со печатење сакаше да привлече повеќе работа преку искористување нови можности во дигиталниот маркетинг. Меѓутоа, компанијата немаше доволно искуство или познавање за создавање кампањи со различни медиуми.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.
We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Решението

Му обезбедивме сеопфатна тридневна обука на тимот на Rohner Spiller за рекламирање со различни медиуми, а тоа ѝ помогна на компанијата да се одлучи за решение со софтверот DirectSmile.

Придобивки

Со наша помош, компанијата Rohner Spiller воспостави успешен бренд за дигитален маркетинг што ја подобри компанијата како целина. Освен зголемување на бројот на потрошувачи, оваа нова можност за работа со различни медиуми доведе до зголемување на обемот за печатење и ефикасноста во организацијата за 20%.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Дознајте како нашите решенија за рекламирање со различни медиуми може да ви помогнат да успеете


РАЗГОВАРАЈТЕ СО НАШИОТ ТИМ

Како функционира

Истакнете се за да придобиете потрошувачи со нашите моќни алатки за управување со кампањи.