Canon F-502G Спецификации

ПРИКАЗ

Цифри

Приказ со 10 цифри + 2 цифри за експоненти

Линии

1-линиски LCD

Големина на приказ на екран

55 x 15 mm

Големина на приказ на знак

10,04 mm

ФУНКЦИИ

Општи пресметки

15 нивоа на загради

Тригонометриски пресметки

Да

Единица за агол

Да (DEG, RAD, GRAD)

Бинарни, октални, децимални, хексадецимални

Да (DEC, BIN, OCT, HEX)

Претворање на координати

Да (правоаголна <-> поларна)

Факторијални броеви, комбинации, пермутации

Да

Дропки

Да

Сложени

Да

Случаен број

Да

Статистички пресметки

Да

Дропка од децимален број

Да

Други

π (Pi)

Сите функции

140

КАРАКТЕРИСТИКИ

Капак

Заштитен тврд капак

Автоматско исклучување

Да (по 7 мин.)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Меморија

Една (2 копчиња: M+, MR)

Извор на енергија

Батерија

Батерија

CR2032

Големина

145 x 83,5 x 20,3 mm (со капак) / 142 x 79 x 15,25 mm (само машината)

Боја

Темно сива

Тежина

128g (со капак) / 86,5g (само машината)

Информации за пакување

DBL = пакување за две картички

ЗАБЕЛЕШКИ