Windows RT App

Безжично печатење преку мобилен уред

Easy-PhotoPrint од Canon (Canon EPP) е бесплатна апликација која ви овозможува едноставно печатење на фотографии од паметни телефони (smartphones) и таблет уреди (tablets) со Windows RT на компатибилни PIXMA печатачи* преку локална безжична мрежа (Wi-Fi).

Easy-PhotoPrint апликација за Windows RT

Карактеристики

  • Автоматски пронаоѓа компатибилни печатачи на Wi-Fi мрежата

  • Печати слики од вашите мобилни уреди со Windows RT

  • Овозможува печатење со или без рабови

  • Едноставен избор од широка палета на видови и големини на хартија

  • Испечатете една или повеќе копии од вашите фотографии

  • Поддржува JPEG, BMP, GIF и PNG фајлови

Како се користи

Едноставно преземете ја апликацијата Canon EPP од Windows Store на вашиот мобилен уред и допрете ја иконата Canon EPP за да започнете.

* Погледнете ги спецификациите на производот за компатибилност

1. Активирајте ја апликацијата Canon EPP и додадете ги сликите со допирање на копчето "Регистрирај слики"

Испечатете постоечка фотографија

1. Start the Canon EPP app and add the images by tapping the ‘Register Images’

2. Изберете ги сликите кои се складирани во вашиот уред за да се регистрираат со апликацијата EPP и допрете "Отвори"

2. Select the images stored on your device to be registered with EPP app and tap ‘Open’

3. Изберете една или повеќе слики и допрете "Печати".

3. Select one or multiple images and tap ‘Print’.

4. Потврдете ги подесувањата за печатење во новиот прозорец и допрете "Печати". За да пронајдете или промените печатач изберете "Пребарувај".

4. Confirm print settings in the new window and tap ‘Print’.

5. Ќе се појави страница за процесот на печатење.

5. A printing progress page will appear.

За да овозможи поедноставно користење, положбата на апликацијата EPP на екранот автоматски ротира заедно со вашиот паметен телефон или таблет уред.