Црно-бели печатачи со континуирано снабдување

Разновидно и висококвалитетно производствено печатење


Дигиталните печатачи со континуирано снабдување и технологија која е водечка во индустријата нудат висококвалитетно и разновидно производствено печатење за издавачите на книги, како и рекламни и финансиски апликации кои опфаќаат фактури, банкарски извештаи, чекови и директна пошта.