Автоматизацијата го поплочува патот за развој на деловното работење и ја подобрува внатрешната ефикасност

Пронаоѓањето начини за поголема ефикасност како деловен ентитет додека истовремено зголемувајќи ја разновидноста на портфолиото со услуги во согласност со барањата на потрошувачите бара иновативно размислување и етика на соработка – две работи кои ги формираат основните вредности на KnowledgePoint од нејзиното основање во 1997 година. Како што обемот на печатење драстично се зголемуваше, а разновидноста во нови области со себе донесе нови потрошувачи – како и дополнителна работа од постоечките клиенти – KnowledgePoint препозна дека за да го одржи истиот брз обрт кој е препознатлив за нивниот бренд, ќе треба детално да ја разгледа внатрешната ефикасност и да ја обезбеди иднината на деловниот ентитет со најнова технологија за понатамошен развој.

KP-image1
KP-image2

„Пристапот на Canon со кој ни помага да ги надминеме предизвиците на нашето деловно работење ја отсликува нашата методологија, а тоа секогаш се цени. Ваквиот однос е клучен за нашите идни инвестиции. Среќни сме од досегашната соработка со Canon и се надеваме дека ќе продолжиме да работиме заедно во иднина.“

Andre Philpot, оперативен директор, KnowledgePoint