Stralfors ѝ дава боја на комуникацијата со потрошувачите од иднината заедно со Canon

Провајдерот на комуникациски решенија Stralfors е деловен ентитет со долга традиција во индустријата за печатење. Откако била основана како печатница во шведскиот град Љунгби во 1919 год., компанијата растела и еволуирала, и денес работи во седум земји – Данска, Финска, Франција, Норвешка, Полска, Шведска и во Обединетото Кралство.
Во динамичниот свет на комуникации, компанијата се гордее со развојот и продажбата на иновативни комуникациски решенија кои им даваат нови можности на компаниите да создаваат посилни и поперсонализирани односи со потрошувачите. Важен столб на оваа понуда претставува решението на компанијата за „бела хартија“ кое им овозможува на потрошувачите да печатат точни и прилагодени комуникации поефикасно и подинамично со печатење на потребните информации за секоја комуникација во едно поминување.

Stralfors-image1
Stralfors-image2

„Повеќето наши потрошувачи сега го користат производството преку една патека. Можностите на ColorStream дозволуваат извршување на повеќе работи, како на пример овозможување на дигитални слики како поддршка на динамичните пораки. Сè се сведува на подобрување и на овозможување на посоодветни информации за потрошувачите.“  Tony Plummer, управен директор за ВБ, Stralfors