Sanders Group привлекува нови корисници со UV печатачите со рамно лежиште од Canon

Компанијата која започна со увоз и продажба на магнетни подлоги во 1985 година – на компании за печатење, дизајнери и рекламни компании – набрзо прерасна во водечки светски играч во производство и дистрибуција на флексибилни магнетни материјали на големи ланци за продажба и пазарот за испорака на знаци.

Преземањето на компанијата во 1998 година од страна на Marco de Wert, кој сега е управен директор, заедно со радикалната трансформација на деловниот модел во 2009 година и воведувањето на новата технологија на UV печатачите со рамно лежиште од Canon, лесно ја понесе компанијата Sanders Group во потполно нова насока – обезбедувајќи ја иднината на компанијата, отворајќи различни можности за привлекување работа со голема маргина и менувајќи го темелно процесот на производство на испечатени магнетни производи.

Sanders-image1
Sanders-image2

„Производите Océ Arizona ја променија мојата компанија. За време на финансиската криза, многу други компании пропаднаа, но овие машини ми овозможија да заработам пари за пократок временски период. Во суштина, профитот ми се намали, но маргината ми се зголеми поради тоа што го претворив материјалот што го тргував во нешто со поголема вредност. Успеав да ги исполнам барањата на пазарот за краток временски период, со беспрекорни апликации и со креативни решенија.“

Marco de Wert, управен директор