Учење од светска класа

kepler-logo

Canon работеше интензивно со универзитетот Kepler за да ги разбере проблемите со кои се соочуваат неговите студенти, како и бизнисот во целина. Токму затоа, Canon дизајнираше и имплементираше специјално изработена услуга за управување со печатењето (MPS) која вклучува инсталирање на околу 60 повеќефункционални уреди (MFD уреди) и инкорпорираше 15 постоечки машини. Новото решение го револуционизираше печатењето во универзитетот со повеќе станици за печатење на клучни локации, подобрена функционалност и поголема сигурност.

Резултати

Студентите добиваат услуга за печатење од прва класа и можат да пристапат до услугите што ги нуди печатачот во универзитетскиот комплекс и надвор од него

Студентите добиваат услуга за печатење од прва класа и можат да пристапат до услугите што ги нуди печатачот во универзитетскиот комплекс и надвор од него

Соработката со одделите за ИТ, финансии и планирање овозможи пораспространето деловно работење

Соработката со одделите за ИТ, финансии и планирање овозможи пораспространето деловно работење

Создавање административна функција за централно печатење

Создавање административна функција за централно печатење

Новото решение е имплементирано во „Kepler card system“, многу важна област на дигиталната програма на универзитетот

Новото решение е имплементирано во „Kepler card system“, многу важна област на дигиталната програма на универзитетот

Намалени трошоци за самостојно ракување со печатачите

Намалени трошоци за самостојно ракување со печатачите

Во времето на имплементација, ова решение беше едно од најголемите во образовниот сектор на Австрија

Во времето на имплементација, ова решение беше едно од најголемите во образовниот сектор на Австрија

kepler-objective

Крајна цел

Да се подобри и да се задржи светскиот углед на универзитетот Kepler преку трансформација на неговите ресурси за настава со модерен и централен систем за печатење.

Предизвици

• Преку 19.500 студенти и застој во динамичните периоди.

• Системите за плаќање беа рачни и неефикасни.

• Печатење управувано од 3 различни оддели.

Пристап

Универзитетот Kepler стана партнер со Canon за да им го збогати доживувањето при учењето на своите студенти со функцијата за печатење која е најдобра во својата класа.

kepler-spare