Online Reprographics функционира со Canon за поживописна иднина

online-repro-logo

Online Reprographics досега може да се дефинира во два збора: предвидување и храброст. По разделувањето од една голема репрографска компанија во 2004 год., амбициозната британска новоформирана компанија сакаше да стане позната на пазарите за архитектура, дизајн и конструкција.

Основачот John Foy и неговите партнери кои работеле во индустријата низ текот на целата нивна кариера биле уверени дека овој сон е достижен. Со седиште на две локации во Лондон, Online Reprographics го збогати своето искуство со портфолио кое содржи многубројни лојални меѓународни клиенти. За ова време, брзата и ефикасна услуга на компанијата стана нивен заштитен знак, поткрепена со дигиталната технологија и надополнета со интуитивното разбирање за потребите на своите потрошувачи.

Резултати

Подобри цени за потрошувачите за услуги во боја – 25% попуст на претходните трошоци

Подобри цени за потрошувачите за услуги во боја – 25% попуст на претходните трошоци

Намалување на времето потребно за завршување на задачите од неколку дена на минимум 1,5 часа

Намалување на времето потребно за завршување на задачите од неколку дена на минимум 1,5 часа

Трошоците за печатење во боја се намалени за 75%

Трошоците за печатење во боја се намалени за 75%

50% од клиентите сега користат бои (почнувајќи од 20% во 2012 година)

50% од клиентите сега користат бои (почнувајќи од 20% во 2012 година)

online-repro-objective

Крајна цел

Да се зголеми брзината, продуктивноста и разновидноста на пазарот за CAD печатење во боја.

Предизвици

Недостаток од производствен капацитет за зголемување на обемот

• Насочување на клиентите кон CAD апликации во боја

• Препознавање на вистинската технологија и партнер за имплементација, подобрување и промовирање на услуги во боја со голем обем и брз обрт.

Пристап

Работење со Canon за да се препознае вистинското решение за зголемување на капацитетот и брзината на пазарот за печатење во боја во голем обем

• Развој на нов деловен план за делување на пазарот за печатење во боја со поддршка од Canon

• Прилагодена демонстрација на новата технологија со машината за превиткување на објектот за истражување и развој на Canon во Холандија

• Промоција пред клиентите на услугите во боја и новите брзи времиња на обрт

online-repro-spare