Sarab Entreprenad AB

Sarab-LOGO.jpg

„Го променивме начинот на кој работиме. Фактурите што ги примаме се подредуваат на начин кој досега никогаш не сме го замислиле. А јас имам повеќе време да бидам на терен кај проектите со моите вработени и потрошувачите.“ 

Johan Selenius Rosengren, директор на компанијата