ABC- Hero1

BM Druck го придвижува дигиталното производствено печатење со Canon

DWF-logo.jpg

Дигиталното печатење отсекогаш имало делумно периферна улога во рамките на деловното работење на BM Druck во последните 15 години. Но, до 2014 година, извршниот директор на швајцарската офсет печатница, Rene Cassis, го забележал уникатниот пораст на побарувачката на потрошувачите за апликации за дигитално печатење, што го означило вистинскиот момент оваа област од деловното работење да го заземе централното место.

Резултати

imagePRESS C700 од Canon работеше беспрекорно во период од осум месеци без сервисирање

imagePRESS C700 од Canon работеше беспрекорно во период од осум месеци без сервисирање

Намалени трошоци за проследување задачи на надворешни соработници за 80%

Намалени трошоци за проследување задачи на надворешни соработници за 80%

Зголемена продуктивност за 30%

Зголемена продуктивност за 30%

Поразновидно портфолио на производи

Поразновидно портфолио на производи

BMDruck-objective

Крајна цел

Традиционален офсет печатач што се стреми да ја надгради средината за дигитално печатење за да се исполнат растечките барања на потрошувачите за побрза услуга со поразновидна понуда на производи.

Предизвици

• На постоечката технологија за дигитално печатење (Canon) ѝ беше потребна надградба за да ги исполни сè поголемите потреби за дигитално печатење

• Поголемиот дел од работните процеси за дигитално печатење беа пренесени во странство поради добивањето нарачки во големи количини, што чинеше 20.000 швајцарски франци (приближно €18.440) во шестмесечен период (јуни 2014-декември 2014)

• Да се намалат трошоците за пренесување на работните процеси во странство на обемот на дигитално печатење така што работните процеси ќе се донесат во домот

• Да се исполнат барањата на потрошувачите за отпечатени материјали на потешки/структурни типови на медиум

Пристап

Canon го обнови постоечкиот кориснички договор врз основа на високите стандарди на услуга и поддршка, најдобрата технологија (imagePRESS C700) и одличната вредност за парите.