DWF-hero1-1600x600

Hertsmere Borough Council одржува високи перформанси со Canon

DWF-logo.jpg

Одделот успешно одговорил на програмата за намалување на трошоците, работејќи профитабилно и задржувајќи ја својата репутација на одговорност кон роковите.

Резултати

Намалување на трошоците за 30% без отстапување на работата на надворешни субјекти

Намалување на трошоците за 30% без отстапување на работата на надворешни субјекти

Зголемување на продуктивноста од 100%

Зголемување на продуктивноста од 100%

Профитот од надворешната работа се реинвестира во услугите на Советот

Профитот од надворешната работа се реинвестира во услугите на Советот

Hertsmere

Крајна цел

Одделот за печатење на Council мораше да добие овластување од Советот за намалување на трошоците, а притоа да ги задржи високите перформанси.

Предизвици

• Намалување на трошоците

• Одржување на високо ниво на перформанси

• Голем обем на печатење по нарачка

Пристап

Како клиент на Canon уште од 2008 год., советот на одделот за внатрешно печатење се потпира на Canon, неговата технологија и експертиза, вклучувајќи го учеството во Essential Business Builder Program, за одржување на високо ниво на репрографски услуги.

Hertsmere